פרטי בנין - סגירת רכס בגג פח ברוכב פח צורני

פרט חתך אנכי ברכס גג קל עשוי פח על גבי קונסטרוקציה של מרישים מפלדה. הפרט מראה רוכב מפח צורני המונח על גבי רכס הגג ומחובר בברגי חיבור. בין הרוכב ופח הגג יש לשים סרט איטום.רוכב פח על גבי גג קל

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.