פרטי בנין - חיבור פינה חיצונית בקירות פנל מבודד

פרט חתך אופקי בפינה חיצונית בקירות פנל מבודד. הפרט מראה את העמוד הקונסטרוקטיבי, המרישים, ברגי החיבור והפלשינג החיצוני והפנימי הסוגרים את הפינה בצורה נקיה.פרט פינה חיצונית בקירות פנל מבודד

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.