פרטי בנין - תפר התפשטות בחיבור קירות פנלים מבודדים

פרט חתך אופקי בתפר התפשטות בין קירות העשויים פאנל מבודד. הפרט מראה את הקונסטרוקציה הנפרדת עבור כל צד תפר, את הניתוק בין המרישים והפנלים המבודדים.
את האיטום בנקודת התפר מספקים פלשינג פנימי וחיצוני.פרט תפר התפשטות בקירות פנל מבודד

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.