פרטי בנין - חיבור גג פנל מבודד לקיר פח מכופף

פרט חתך אנכי בנקודת החיבור בין גג עשוי פנלים מבודדים וקיר פח מכופף. הפרט מראה את החיבור של הגג והקיר אל המרישים וקונסטרוקצית הפלדה. פלשינג עליון מחפה את פנל הגג עד לפס הבליטה הקרוב ואת קצה הקיר העליון, תוך יצירת אף מים לאיטום. פלשינג נוסף סוגר את הפינה מבחינה ויזואלית מצידו הפנימי של המבנה.פרט חיבור קיר פח מכופף לגג פאנל מבודד

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.