פרטי בנין - חתך ערוגה לעץ מאבן מסותתת ובחיפוי טוף

פרט חתך בערוגה לעץ המשולבת בריצוף חוץ. היקף הערוגה באבן מסותתת "ביר זית" בעיבוד תלטיש. הפרט מראה את התשתית הנדרשת, חגורה מבטון ומצע.

ראה גם תוכנית פרט זהפרט ערוגה לעץ בשילוב אבן מסותתת תלטיש

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.