פרטי בנין - ריצוף כיכרות מגוננים / מעגלי תנועה

שרטוט תוכניות של חמש דוגמאות לעיצוב כיכרות / מעגלי תנועה. הדוגמאות יוצרות בתוך העיגול סדר סימטרי.שרטוט ריצוף כיכרות תנועה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.