פרטי בנין - חיבור קיר פנל מבודד למריש מעל דופן קורת בטון

פרט חיבור פנל מבודד אל המרישים התחתונים. הפנל המבודד עובר אל מעבר לקורת היסוד שם מכסה פלשינג על התחתית שלו. חיבור הפנל המבודד אל המריש נעשה בבורג האטום בכובעון PVC.חיבור קיר פנל מבודד לדופן קורת בטוןדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.