פרטי בנין - סגירת רכס בגג פנלים מבודדים על ידי פח שטוח

פרט בחתך אנכי ובו נראה רכס הגג הבנוי פנלים מבודדים. על גבי קונסטרוקציה מפלדה מחוברים מרישים ואליהם בברגים לוחות הפנלים המבודדים. פלשינג פנימי ורוכב מפח אוטמים את נקודת הרכס.פרט רכס בגג פנלים מבודדים עם פח שטוח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.