פרטי בנין - חתך בכיפת תאורה בגג קל עשוי פנלים מבודדים

פרט חתך לגג עשוי פנל מבודד בו מותקנת כיפת תאורה או איוורור. בחתך נראים המרישים אליהם מחוברים לוחות הפנל המבודד. כיפת התאורה מותקנת עם חיפוי פח מיוחד ומוברגת אל הקונסטרוקציה. לוח פח מחפה את הפנל המבודד העליון ונמשך עד לרכס למניעת כניסת מים מתחת לאלמנט החיפוי של הכיפה.

ניתן לראות פרט זה גם באקסונומטריהפרט חתך בכיפת איוורור ותאורה בגג פנל מבודדדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.