פרטי בנין - קיר מסך בקיר דופן כפולה - פרט 5 - חתך עמוד אמצעי

שרטוט עקרוני של קיר דופן כפולה ובו חלק הבנוי כקיר מסך - פרט חיבור עמוד אמצעי בין שתי יחידות חלון מזוגגותקיר מסך בקיר דופן כפולה - פרט 5 - חתך עמוד אמצעי

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.