פרטי בנין - קיר תלוי בין קומות - פרט 6 - עמוד קיר אמצעי בין שתי יחידות זיגוג

פרט בניה עמוד המחבר שתי יחידות שקופות בקיר מסך. ראה מפתח פרטיםקיר תלוי בין קומות - פרט 6 - עמוד קיר אמצעי בין שתי יחידות זיגוג

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.