פרטי בנין - קיר תלוי בין קומות - פרט 8 - קורת חיבור עליונה בין יחידה אטומה ויחידת זיגוג

פרט קורת חיבור עליונה בין יחידת זיגוג שקופה (תחתונה) ויחידה אטומה (עליונה). ראה מפתח פרטים. כולל פרטי האיטום למניעת חדירת מיםקיר תלוי בין קומות - פרט 8 - קורת חיבור עליונה בין יחידה אטומה ויחידת זיגוג

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.