המלצות לבניה עצמית מפנלים מבודדים בשיטת בנייה קלה

המלצות לבניה עצמית באמצעות פנלים מבודדים בשיטת קונסטרוקציה קלה


מפח מגולוון בשילוב עם פנל מבודדים מתאים לבניה קלה מבנים U שיטת קונסטרוקציה קלה מפרופיל טרומיים, מבנים ניידים, תוספות בנייה, מחסנים ועוד עם מפתחים עד 5.4-4.5 מטר בלבד. בהקמת מבנים עם מפתחים גדולים יותר מומלץ להשתמש בקונסטרוקציה כבדה יותר בהתאם לתכנון קונסטרוקטיבי. בכל פרויקט יש לקבל גיבוי מהנדס קונסטרוקציה. 
שלב א'
הכנת שטחיש להכין משטח ישר ומפולס- יציקת בטון או משטח נייד בהתאם לגודל המבנה.
שלב ב'
מסילות רצפה הנחה והתקנת מסילות מגולוונות U בהיקף של הקירות והמחיצות אשר ישמשו כקירות תומכים
שלב ג'
המלצות לבניה עצמית מפנלים מבודדים בשיטת בנייה קלה
g>הכנסת פנלים מבודדים אל תוך המסילות. חשוב לצור בלוקים מחופים מסילות בגודל 3-4 מטר רוחב (3-4 פנלים) בהתאם לעובי הפנלים ועובי  דופן מסילות. 
שלב ד'
חיבור בלוקים שנוצרו לאורך הקירות ארוכות וגם בפינות. חיבור מסילות בפינות יתבצע בשיטת "גב אל צד"וישמש כצלע פינתי.
שלב ה'
פתיחת דלתות וחלונות מתבצע מאמצעות תוך כדי התקנת פנלים לקירות באמצעות דיסק לחיתוך ברזל. חיפוי הפתחים ע"י מסילות פח מגולוונות או עם משקוף עיוור של החלון או דלת
שלב ו'
התקנת גגות פנלים מבודדים. מתבצעת על גבי מסילות  U חיבור מתבצע באמצעות ברגי איסכורית עם שייבת אטימה באורכים בהתאם ל עובי הפנלים
שלב ז'
סגירת קצוות גגות פנלים. חזיתות יסגרו באמצעות סוגר חזית טרפזי אשר מאפשר זרימת מים. סגירת צדדים וחזית עליונה עם סוגר צד קופסה שישמש כארגז רוח
לסרטון הדרכה בנושא:
http://youtu.be/VAtSP9qxL-Q
www.gagot.info

המאמר באדיבות

תגובות