TIMESCAPE ייצוג. מרחב זמן // אדריכלית לנה ארבוב

התערוכה מבקרת את המפה ככלי לשליטה מרחבית, ואת הקשר הדוק בין מרחב לקיבוע של משמעות, ובין תהליך הייצוג לתוצאה במרחב הבנוי- הקושי בייצוג צורה התלויה בזמן. התערוכה מנסה לאתגר את אופן ייצוג הזמן באדריכלות דרך ממשקים אינטרדיסציפלינריים ובפרט האמנות הוויזואלית, דרך ייצוגים שנעים בין הממד הקונקרטי (השרטוט, המפה ) לבין הציור האילוזייטיבי. מכיוון שמפה המחוללת שינוי אינה מעתיקה את הקיים אלא בונה את הלא מודע, מטפחת קשרים בין שדות ומסירה חסמים בין גופים ומאפשרת לזיכרון ולתנאים פיזיים חדשים להתקיים.לנה ארבוב היא אדריכלית בוגרת הטכניון בהצטיינות יתרה. סטודנטית לתואר שני בטכניון במסלול ארכיטקטורה - עיצוב עירוני. חוקרת את הייצוג האדריכלי ככלי תכנוני, בדגש על האופן שבו מיוצג המרחב ביחס לזמן.


למידע מלא על התערוכה יש ללחוץ כאן.

 

5 - 28 פבTIMESCAPE ייצוג. מרחב זמן // אדריכלית לנה ארבוברואר 2015 // פתיחת התערוכה: יום ה', 5 פברואר, 20:00זהזהזה גלריה לאדריכלות, האנגר 21 נמל תל אביב-יפו.

תגובות