תחרות לתכנון שערי הכניסה לטכניון - המקום השלישי

במקום השלישי במסלול אדריכלים זכתה הצעתם של האדריכל משה שמש ואדריכל אורי כפיר. "ההצעה מציגה רעיון מרתק הקורא תיגר על תפישת השער המקובלת ועושה שימוש יפה וראוי בקפל הקרקע המלווה את כביש הכניסה לטכניון" ציינו השופטים, "ההצעה משלבת בטופוגרפיה מבנה-דופן המלווה את תנועת הולכי הרגל לקמפוס. נוצרת חווית מרחב והתייחסות טובה לנוף הקרוב והרחוק".

בתחרות שהוכרזה באוקטובר 2014 נדרש להציע ביטוי עיצובי המייצג את המוסד הטכנולוגי ומכבד את סביבתו הטבעית, תוך התייחסות לדרישות תנועה ותחבורה, בטחון ובטיחות. הצעתם של אדריכל משה שמש ואדריכל אורי כפיר מציגה פתרון רגיש וצנוע המשתלב בסביבה הטבעית, אינו מפר את הנוף הקיים ואף מעצים אותו. בכך ממשיכה ההצעה את עקרונות הבינוי של הטכניון, המורה על התחשבות מרבית בנוף הטבעי, הטופוגרפיה והצמחייה.

הצעה זו מבקשת לבחון מחדש את מושג השער, לאור פיתוחים טכנולוגיים המאפשרים להשיג שליטה מבלי לחלוש על המרחב בצורה פיזית וכוחנית. זאת על-ידי פתיחת השער לרווחה ומיקום פונקציות התפעול והאבטחה לאורך התנועה. באופן זה נוצר מרחב מגע מלווה תנועה במקום קו הגבול הקיים היום.
__img__
שימוש בקפל הקרקע מייצר דופן למרחב אשר הינה מהווה פלטפורמה לפרסום תכנים שונים והצגת תערוכות מתחלפות. מרחב זה העשיר התכנים, עשוי לחזק את הקשר בין מוסד הטכניון והשכונות הסובבות אותו.

העתקת פונקציות התפעול לדופן המרחב מאפשרת הוספת נתיבים בכניסה ויצירת מעגל תנועה אלפיטי דו נתיבי, שתוכנן בסיוע אינג' נועם צביאלי, להסדרת התנועה המסועפת בכניסה זו.
הצעה לתחרות שערי הכניסה לטכניון - המקום השלישי

תגובות