הזוכה בתחרות לתכנון שער הכניסה לטכניון (סטודנטים)

מריאן מאירוביץ', סטודנטית שנה ה' במחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי ויצו חיפה, יחד עם האדריכל יניב מאירוביץ', זכו במקום הראשון בתחרות פומבית לתכנון שער הכניסה המערבי לטכניון - מסלול סטודנטים ואדריכלים רשומים.

 

__img__


תיאור ההצעה הזוכה:


העדר התכנון של שערו המערבי של הטכניון מאופיין בעיקר על בטלאים רבים ובשל כך תפקודו כמערכת כניסה הזוכה בתחרות לתכנון שער הכניסה לטכניון- מסלול סטו'

ייחודיותו של השער הקיים מתקיים תודות לחזית ההר הדרמטית הנוכחת בעת המבט אליו. עקרונות התכנון נבנים תוך ניצול יתרון זה והם מרכיבים את ארגז הכלים להצעה.

 

1. הנוף הנשקף לבאים בשער הוא נוף ההר על שכבותיו

שכבת עצי אורן עליונה בפסגת ההר, שכבת בינוי של מעונות הסטודנטים ושכבת עצי אורן צפופים. אנו מצעים להתייחס לשער הכניסה כשכבה נוספת תחתונה בחזית ההר.


2. מתחם השער כקרחת יער

בניגוד לקמפוס הטכניון הרווי בעצים וצמחיה שער הכניסה הינו חשוף באופן דיכוטומי מדפנותיו. בהצעה זו בחרנו להשאיל את סכמת מבנה החורש הסמוך ולהשתמש בעקרונותיו לקירוי השער.


3. המאפיין הפרוגרמתי

ישנו מתח תמידי בין ייעודו של שער הכניסה כמעבר תנועה בלתי פוסקת של רכבים והולכי רגל לבין העובדה שמטבעו השער הינו "מקום" ובשל כך יש לו מאפייני שהייה. בתכנון זה אנו מציעים שתי שפות אדריכליות התומכות במתח זה ומשקפות אותו: האחד מאופיין בביתני השומרים המתכוננים כפריזמות אורתוגונאליות המקבילות לנתיבי התנועה, והשני הוא הקירוי המוצב במאונך לכיוון התנועה ומתקבל בחזיתו כאי רגולרי ומנוגד לסדר שבו מאופיינות הפריזמות. כמו כן, חיפוי תחתון רפלקטיבי מעצים את תחושת התנועה על יד שכפולה ובזכות הגאומטריה אליה הם מתחברים.


תגובות