בזכות האיפוק: הבזקים של ברוטליזם חיפאי

יום שישי, 12 בספטמבר 2014, 12:00

מוזיאון מוניו גיתאי וינרויב לאדריכלות, שדרות הנשיא 135, חיפה


תערוכה חדשה במוזיאון מוניו גיתאי וינרויב לאדריכלות:

פתיחה:12.9.14 יום שישי, 12:00

 

בזכות האיפוק: הבזקים של ברוטליזם חיפאי

אוצרות:  הדס שדר, שרון יאבו איילון


תערוכה זו, העוסקת בברוטליזם בחיפה, מבקשת להאיר מספר מבנים שנבנו לאור האתיקה הברוטליסטית. מרבית המבנים אינם ידועים לקהל הרחב בשל מיקומם בקריית הטכניון, וזו הזדמנות לחשוף אותם גם למי שאינו לומד, מלמד או עובד בקריה. זו גם הזדמנות לבחון האם הברוטליזם בחיפה בעל ייחוד יחסית למבנים ולמרקמים ברוטליטסים שנבנו באותה עת (שנות השישים-שבעים) בחלקים אחרים של הארץ.


תערוכה זו רואה אור לאחר שתי תערוכות שעסקו בברוטליזם הבאר שבעי: "מכת שמש" בגלריה של עמותת האדריכלים ו"ברוטליזם וניאו ברוטליזם בבאר שבע" במרכז הבאוהאוס. שתי התערוכות הביעו את המסר כי הברוטליזם בבאר שבע ניסה להתמודד עם המקום המדברי באדריכלות. לעומת זאת, הברוטליזם החיפאי, המובע בתערוכה זו – הוא ברוטליזם מאופק. הצורניות של המבנים שלמה, כמעט רגולרית. היחסים ביניהם שלווים. אין שימוש בזווית חדות, בפלסטיות פיסולית יוצאת דופן, בהגדרה של מערכבזכות האיפוק: הבזקים של ברוטליזם חיפאי

ת יחסים קוטבית בין פנים וחוץ, או בחללים ציבוריים דרמטיים. הברוטליזם בחיפה אינו מבקש להפתיע וליצור דרמות גדולות. הוא מבקש אחר הנינוחות. זו הסיבה, כנראה, שגם הקהל הרחב קיבל אותו ביתר אהדה, מאשר את אחיו הבאר-שבעי.

התערוכה מבוססת על הקרנות גדולות ממדים של הבניינים בעת בנייתם ועל תמונות מזעריות של הבניינים היום. הבחירה בהקרנת התמונות ההיסטוריות נועדה לאפשר לצופה לחוות את החלל הברוטליסטי במיטבו. אולם מבנה המוזיאון המשתקף דרכן, מביע את היותן הקרנה בלבד: שיקוף של אידיאולוגיה וחברה שאיננה עוד.


הבניינים המוצגים בתערוכה:

        · פורום הטכניון בתכנון אריה שרון, בנימין אידלסון ומשה קלטר אדריכל עוזר

        · המכון ההידראולי בטכניון בתכנון מוניו גיתאי וינרוב ואל מנספלד

        · מבנה המעבדות של הפקולטה למכונות בטכניון בתכנון אלפרד נוימן וצבי הקר

        · קופת חולים לין בתכנון רכטר זרחי פרי אדריכלים, אדריכל הפרויקט - יעקב רכטר

        · בית לשכת המס בתכנון מוניו גיתאי וינרוב

תגובות