משלחת אדריכלים לסין

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה ועמותת האדריכלים יוצאים בקול קורא לחיפוש מועמדים/ות למשלחת אדריכלים/יות ממלכתית ראשונה לסין.
 במסגרת אסטרטגיית גיוון ייצוא השירותים של ישראל והגדרת סין כמדינת יעד לייצוא שירותים אלו, מקדם מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה משלחות מקצועיות בתחומים נבחרים ובעלי פוטנציאל עסקי. זאת כחלק ממטרתו לפתוח שווקים חדשים בסין לשירותים ישראלים, הגברת התחרותיות של נותני השירותים הישראלים ומיתוג ומיצוב תדמיתם החדשנית.

 סין היא מעצמה כלכלית בנסיקה עם תנופת בנייה שאין שנייה לה בעולם כולו. הפעילות הישראלית בשוק התכנון והבנייה הסיני אינה ממצה את הפוטנציאל העסקי האדיר, הנובע מהצורך המיידי במשרדי תכנון יצירתיים. ישראל מבחינה זו יכולה להוות מאגר של כשרון אדריכלי.  

מינהל סחר חוץ פועל מזה זמן במיפוי אזורים בעלי היתכנות גבוהה לעשייה אדריכלית ישראלית בסין וביצירת קשרים עם חברות אשר הביעו התעניינות במשרדי תכנון ישראלים. מטרת המשלחת היא פתיחת דלתות של חברות יזמיות וגופי ממשל הקשורים לשוק הבנייה בסין, עבור משרדי אדריכלות מובילים בארץ. זאת דרך הצגת עבודות נבחרות של אדריכלים/יות ישראלים/יות לנציגי החברות הסיניות וקיום פגישות אישיות. 

 המשלחת עתידה לצאת באוגוסט 2015 ותארך כחמישה ימים. מרבית עלות הפעילות תסובסד על ידי מינהל סחר חוץ, לצד השתתפות עצמית שתעמוד על כ-4000$ לאדם (כולל אומדן לטיסות משלחת אדריכלים לסיןומלונות).המועמדות למשלחת פתוחה בפני חברי/ות עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל (ע"ר), ששילמו את דמי החבר שלהם לשנה"ע הנוכחית ואשר עומדים/ות בקריטריונים הבאים: הינן/ם עצמאיות/ים או בעלי/ות משרד, רשויים/יות, ובעלי/ות היכולת להמשיך את הפעילות בסין.

 על המעוניינים/ות להציע את מועמדותם/ן לשלוח למשרדי העמותה מסמך היכרות הכולל שלושה חלקים:
 1. דף A4 אחד ובו הסבר על המשרד.
2. דף A4 נוסף עם שלושה אימג'ים של פרויקטים נבחרים.
3. נספח ובו רשימת פרויקטים עיקריים שעשה המשרד- מחולקים לקטגוריות. 


תאריך אחרון למסירת הטפסים: 15.5.2015, שעה 12:00 לדוא"ל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל בכתובת [email protected].
מועמדים/ות מתאימים/ות יזומנו בפני ועדת בחירה אשר תבחר במשתתפי המשלחת. בהמשך יפורסמו שמות חברי ועדת הבחירה ויו"ר המשלחת.

הנציגים/ות הנבחרים/ות יתחייבו מראש להשתתף בפגישות מכינות לפני המשלחת, בפגישת סיכום לאחריה, ולמלא אחר הוראות המשלחת ומשרד הכלכלה.

תגובות