שונות - טופס 1 - עירית תל אביב - בקשה להיתר לשימוש חורג

טופס 1 - עירית תל אביב - בקשה להיתר לשימוש חורג.

ופעם שמישהו יסביר לי למה עירית תל אביב צריכה יותר טפסים מכל עיריה אחרת...טופס 1 - עירית תל אביב - בקשה להיתר לשימוש חורג

תגובות