שונות - תוכנית ממ"ד לאישור הג"א

דוגמה לתוכנית מרחב מוגן דירתי כפי שהיא מוגשת לפיקוד העורף לאישור, כולל הסימונים לדלת הדף, חלון הדף, צינורות האוורור ונקודות החשמל והתאורה.תוכנית ממד לאישור הגא

תגובות