שונות - טופס 1 - בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין - בניין חדש - עירית תל אביב

טופס בקשה לועדה מקומית לתכנון ובניה, רשות הרישוי לפי חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר עבור בניין חדש או בנייה חדשה, עירית תל אביב.טופס 1 - בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין - בניין חדש - עירית תל אביב

תגובות