פרטי בנין - מערכת אוורור וסינון אוויר למיגון עד 50 איש

מערכת אוורור וסינון אוויר 'תיבת-נח' דגם FAH 800/300 למיגון עד 50 איש. המערכת מיועדת להתקנה במרחב מוגן או מקלט בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית ולת"י 4570 למערכות אוורור וסינון אווירמערכת אוורור וסינון אוויר למיגון עד 50 אישדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

תגובות