פרטי בנין - מערכת אוורור וסינון אוויר למיגון עד 8 איש

מערכת אוורור וסינון אוויר 'תיבת-נח' דגם FAH 100/50 למיגון עד 8 איש. המערכת מיועדת להתקנה במרחב מוגן או מקלט בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית ולת"י 4570 למערכות אוורור וסינון אווירמערכת אוורור וסינון אוויר למיגון עד 8 אישדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות