פרטי בנין - מערכת סינון אוויר למיגון עד 15 איש

מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג 'תיבת-נח' דגם FAH 180/90 למיגון עד 15 איש. המערכת מיועדת להתקנה במרחב מוגן או מקלט בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית ולת"י 4570 למערכות אוורור וסינון אוויר.מערכת סינון אויר למרחב מוגן עד 15 אישדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות