שונות - תוכנית חשמל לחנות (דוגמה)

תוכנית חשמל לחנות ומשרד, כולל מקרא, תאורה, הדלקות וכדומה.תוכנית חשמל לחנות (דוגמה)

תגובות