פרטי בנין - חניית נכים לרכב גבוה עם מעבר משותף בניצב לכיוון הנסיעה 2

חניית נכים לרכב גבוה עם מעבר משותף בניצב לכיוון הנסיעה - אופציה 2חניית נכים, תכנית וחתך למדרכה

תגובות