פרטי בנין - חניית נכים לרכב גבוה עם מעבר משותף בניצב לכיוון הנסיעה

חניית נכים לרכב גבוה עם מעבר משותף בניצב לכיוון הנסיעה. מדרכה מונמכת.חניית נכים - תכנית לרכב גבוה

תגובות