שונות - תכנון מחדש ל 4 שהפכה ל 5

דירת 4 חדרים עם מחסן תוכננה מחדש: תכנון אחד עם יחידת מתבגר בתוך כחלק מהבית
תכנון שני עם יחידת מתבגר עם כניסה פרטיתתמונה

תגובות