שונות - מידות כלליות בתכנון לנכים

שרטוט של אדם בכסא גלגלים כולל מידות כלליות לתכנון. טווח הגעה לצדדים, קדימה. גודל נדרש לסיבוב, מידות על הכיסא, גובה עין, גובה מראה נדרשת.מידות כלליות בתכנון לנכים

תגובות