תחרות פומבית תכנון "הבית באגם" בפארק הלאומי רמת גן

עיריית רמת גן, החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ והתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל מכריזים בזה על תחרות פומבית לתכנון "הבית באגם" בפארק הלאומי ברמת גןרשאים להשתתף בתחרות אדריכליות ואדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

פרסים:
פרס ראשון:  35,000 ₪
פרס שני: 15,000 ₪
פרס שלישי: 10,000 ₪

*הפרסים יוענקו במסגרת כנס אדריכלים בינלאומי שיתקיים ביום 29.11.2019 במתחם הבורסה ברמת גן, במעמד ראש העיר ר"ג והשופטים.

ניתן לעיין במסמכי התחרות, ללא תשלום קודם לרכישתם, באתר האינטרנט של ההתאחדות בכתובת www.isra-arch.org.il, ובאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת www.calcalit-rg.co.il.

סיור באתר התחרות יערך ביום ה' ה-11.07.2019 בשעה 17:00. מקום המפגש: הפארק הלאומי ברמת גן, בצמוד לגשר המוביל לבית באגם. ההשתתפות בסיור אינה חובה ולא מהווה תנאי להגשת הצעה בתחרות.

כל אחד ממשתתפי התחרות יהיה רשאי לפנות בשאלות הבהרה בכתב , עד לא יאוחר מיום 22.07.2019 בשעה 12:00, באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected]

חבר השופטים:
מר כרמל שאמה הכהן, ראש העיר רמת גן, שופט
פרופ' אדר' משה צור, יו"ר חבר השופטים
מר ליעד אילני, מ"מ ראש העיר רמת גן, שופט
אדר' רננה ירדני , חברת מועצה ויו"ר החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן, שופטת
אדר' תגית כלימור, שופטת
אינג' סיגל חורש, מהנדסת העיר, שופטת
אדר' מישל ווסטון לאור, שופטת
אדר' אריה גונן, מזכיר חבר השופטים
 
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום א' ה-15.9.2019 בשעה 16:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.
את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, רח' המגדלור 15 יפו.

המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים להסדיר את הרישום והתשלום בגין רכישת מסמכי התחרות – באתר האינטרנט של ההתאחדות:
בסך של – 250 ₪ –  עבור חבר התאחדות
ובסך של- 500 ₪  – עבור מי שאינו חבר התאחדות.

בהצלחה לכל המתחרים!

המידע באדיבות אתר האינטרנט של התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

לפרסום באתר ההתאחדות והרשמה לחצו כאן

תחרות פומבית תכנון "הבית באגם" בפארק הלאומי רמת גן

תגובות