תחרות אדריכלים - הכניסה לעיר רמלה – צומת הקרח

תחרות אדריכלים - הכניסה לעיר רמלה – צומת הקרחמכריזים בזה על תחרות פומבית לתכנון אלמנט כניסה לעיר רמלה
בין אדריכלים ואו אדריכלי נוף בישראל, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ומזמינים אותם להגיש הצעותיהם
חבר השופטים
מר מיכאל וידל – ראש העיר - שופט
פרופ' שרי קלאוס ' - יו"ר חבר השופטים
אינג' ז'אנה סולוביצ'יק - מהנדסת העיר – שופטת
אדר' שראל וינקלר – אדריכל העיר - שופט
אדר' נוף איריס שליסל - שופטת
אדר' ישי וול – שופט
אדר' אריה גונן - מזכיר חבר השופטים


פרסים
פרס ראשון - 30,000 ₪
פרס שני - 15,000 ₪
פרס שלישי - 10,000 .₪
ציון לשבח - 5,000 ₪
סך הכול הוקצב לפרסים 60,000 .₪

ביום ה' 19.12.19 בשעה 15:30 יתקיים סיור באתר ההתחרות.
*המפגש יערך בצומת הקרח בכניסה לרמלה בצומת הרצל-חשמונאים.

שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד, לא מאוחר מתאריך 26.12.2019 ,
לאחר הסיור/מפגש, לכתובת דוא"ל [email protected]
המועד האחרון למסירת ההצעות הוא יום א' 1.3.20 בשעה 16:00 .
באתר ההתאחדות כאן ניתן לעיין בחומר התחרות, להוריד חינם את תנאי התחרות ולהסדיר את ההרשמה.
* הסיור איננו חובה, אלא רשות, בהתאם לתנאי התחרות ובהתאם לנוהג.

תגובות