ימים אחרונים להגשת עבודות לתחרות אדריכלים

קול קורא - תחרות אדריכלים ע"ש מרים ומשה ארמון

קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תעניק גם השנה מלגות לסטודנטים מצטיינים מהפריפריה ועבודות שנעשו על הפריפריה במדינת ישראל.

גם השנה תחולקנה שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים חדשים כל אחת כפי שחולקו בארבע השנים האחרונות מאז הוקמה הקרן.
העבודות ישפטו בפני וועדת שיפוט הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור.

העבודות תוגשנה עד לתאריך 14.11.19 עד השעה 14:00 , לפי המפורט בתקנון המצורף.

הכתובת להגשת העבודות: משרד ארמון אדריכלים רח' יהודה הנחתום 4 באר שבע
טקס הענקת המלגות יתקיים במהלך חודש נובמבר שנת 2019 מועד מדויק ומקום יפורסמו בנפרד.

קבלת המלגות מותנית בנוכחות של המגישים הזוכים בטקס הענקת המלגות.

לחצו לצפיה בתקנון

קול קורא - תחרות אדריכלים ע"ש מרים ומשה ארמון

תגובות