תחרות אדריכלים - מנווה האקדמיה ללשון העברית

השבוע חל המועד האחרון להגשת ההצעות לתכנון "המנווה":
בית חדש לאקדמיה ללשון העברית ובו בין השאר מוזאון ראשון מסוגו לעברית.

התאחדות האדריכלים והאקדמיה הכריזו על התחרות לפני ארבעה חודשים, בעיצומו של גל הקורונה הראשון, והצליחו לעורר עניין רב בקרב האדריכלים.
האתגר שבשילוב מוסד אקדמי ומוזאון שעניינם השפה העברית ומיקומם בקריית הלאום בירושלים הניב מספר גדול במיוחד של הצעות.
השלב הראשון של השיפוט יהיה בתחילת אוגוסט, ואין ספק שעושר התוכניות האדריכליות המוצעות יעמיד משימה נכבדה לפני חבר השופטים.
הבחירה הסופית בתוכנית ובאדריכלים שיתכננו את מנווה האקדמיה צפויה להיות בעוד כחודשיים.

האקדמיה ללשון העברית והתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל מכריזות על תחרות פומבית לתכנון מִנווה בקריית הלאום בירושלים.

**עדכון: שימו לב כי בשל המצב והנחיות משרד הבריאות לא נקיים סיור פומבי שתוכנן במקום – האדריכלים מוזמנים לקיים סיור אישי באתר התחרות בכל מועד שימצאו לנכון. לכל הפרטים**

לפני שנים אחדות יזמה האקדמיה ללשון העברית הקמה של בית חדש שיתאים לפעילותה המתרחבת, בית שיהיה מרכז אקדמי־תרבותי־חינוכי ללשון העברית ויכלול מפעלי מחקר חדשים ומוזאון לאומי לעברית. היוזמה אומצה בהחלטת ממשלת ישראל בכסלו תשע"ג (נובמבר 2012), ולקריה החדשה יוחד השם "מִנווה". האקדמיה פועלת לקידום הקמת המנווה בסיוע עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

מנווה האקדמיה ללשון העברית עתיד לקום בקריית הלאום סמוך למוסדות לאומיים ותרבותיים שהאקדמיה נמנית עימם, ובהם הכנסת, מוזאון ישראל, מוזאון ארצות המקרא, מוזאון המדע והספרייה הלאומית החדשה. שטח המגרש המיועד הוא כ־6 דונמים והשטח הבנוי כ־9,000 מ"ר.

עתה האקדמיה והתאחדות האדריכלים בישראל מכריזות על תחרות לתכנון המִנווה. האקדמיה ללשון העברית, כמוסד לאומי, בחרה לקיים תחרות פומבית ופתוחה הפונה אל האדריכלים הרשויים בישראל. השלב הראשון בתחרות הוא עלום שם (אנונימי), וממנו יעלו מתכננים אחדים לשלב הגמר.

צוות השופטים

בצוות השופטים חברים אדריכלים, אנשי מוסדות התכנון ונציגי האקדמיה ללשון העברית: פרופ' אדר' ברוך ברוך – יו"ר חבר השופטים; פרופ' אדר' אלס וורבקל – שופטת; אדר' ארי כהן – שופט; אדר' שירה תלמי – מתכננת המחוז; אינג' יואל אבן – מהנדס העיר ירושלים; מר אייל חיימובסקי – מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים; אדר' ליאורה בארי – המשנה למנכ"לית מוזאון ארצות המקרא; פרופ' משה בר־אשר – נשיא האקדמיה ללשון העברית; גב' גיל הראבן – סופרת וחברת האקדמיה ללשון העברית; גב' טלי בן־יהודה – מנכ"לית האקדמיה ללשון העברית; אדר' אריה גונן – מזכיר חבר השופטים.

הגשת ההצעות ופרסים
המועד האחרון למסירת ההצעות הוא יום ראשון ו' בתמוז תש"ף, 28 ביוני 2020.
הבחירה הסופית צפויה במהלך הקיץ.

לאדריכלים שעבודותיהם ייבחרו יוענקו פרסים:
פרס ראשון – 80,000 ₪
פרס שני – 50,000 ₪
פרס שלישי – 20,000 ₪
שני פרסים נוספים יוענקו לעולים לשלב השני – 10,000 ₪ כל אחד
ושני ציונים לשבח – 8,000 ₪ כל אחד.

מידע נוסף באתר האקדמיה ללשון עברית

וכן באתר התאחדות האדריכלים

תגובות