יום עיון - שימור המורשת התרבותית של יפו

מוזיאון יפו לעתיקות, מפרץ שלמה 10 יפו (מפה)

12 מאי 2011

 

רשות העתיקות, החברה לפיתוח יפו העתיקה, המישלמה ליפו, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ועמותת אדריכלים בישראל מזמינים אתכם ליום עיון בנושא "שימור המורשת התרבותית של יפו לדורות הבאים".

 

על סדר היום:

08:30-09:00 - התכנסות וכיבוד קל

9:00 – דברי פתיחה - מר כמיל סארי, מנהל המחלקה לפיקוח, מחקר ומדיניות שימור, מינהליום עיון - שימור המורשת התרבותית של יפו שימור - רשות העתיקות

09:00 - דברי ברכה

מר ירון קליין - מנכ"ל החברה לפיתוח יפו העתיקה

פרופ' אדר' דן איתן - יו"ר מחוז ת"א במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מר דוד רוימי - נציג המישלמה ליפו

מר שוקה דורפמן - מנהל רשות העתיקות

פרופ' אדר' ברוך ברוך - יו"ר אמותת אדריכלים בישראל

 

10:30 – מושב ראשון: 09:15

פעילות השימור בארץ - מר רענן כסלו, ראש מינהל שימור

תיעוד כבסיס לשימור - אדר' רם שואף

פיקוח השימור בירושלים העתיקה - מר שחר פוני, אדריכל העיר העתיקה של ירושלים

פרויקט חומות ירושלים - אדר' אבי משיח

דילמות בין שימור לפיתוח ביפו - גב' תמר טוכלר, מנהלת מחוז ת"א במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

11:45 – מושב שני: 10:45

תולדות יפו: רקע ארכיאולוגי - ד"ר יואב ארבל

פיקוח ושימור ביפו העתיקה - גב' פאינה מילשטיין, אדריכלית שימור של יפו

עריית ת"א עם פניה לשימור - אדר' ירמי הופמן, מנהל מחלקת שימור עיריית ת"א

לקבור או לשמור:

פיתוח שימור וארכיאולוגיה - אדר' יצחק ליר – ליפו

 

הפסקה

 

13:00 – מושב שלישי: 12:00

רציף העלייה השנייה - פרופ' אדר' איתן עדן

בית הסטודיות - אדר' אילן פיבקו

כיכר קדומים - אינג' יעקב שפר

פרויקט מלון עדן - אדר' רמי גיל

פנל מסכם:

פרופ' אדר' דן איתן, אדר' רענן כסלו, ארכ' יוסי לוי, אדר' ירמי

הופמן, אינג' יעקב שפר, אדר' יצחק ליר- ליפו

 

הכניסה ללא תשלום

נא לאשר השתתפותכם במייל: [email protected]

תגובות