קורס להכשרת מורשי נגישות

ביום ראשון, 4 ספטמבר 2011, יפתחו במרכז האוניברסיטאי אריאל קורסים נוספים להכשרת מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה ומורשים לנגישות השירות. הקורסים פתוחים בפני אנשי מקצועות התכנון הפיזי והחברתי, ומקצועות הבנייה והאדריכלות שצברו לפחות שלוש ניסיון מקצועי בתחומם מיום קבלת הדיפלומה או הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או ההנדסאים במדור בנייה ואדריכלות.

פרטים והרשמה

היקף הקורס 200 שעות לימוד, הלימודים יתקיימו בימי ראשון בשבוע בין השעות 9:00 - 16:30 במרכז האוניברסיטאי אריאל, דמי הלימוד 9500 ש"ח.
פרטים נוספים והרשמה בטלפון 03-7407201, ובאתקורס להכשרת מורשי נגישותר הקורס.

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מטיל על רשות מקומית אחריות רבה ביותר בכל הנוגע להנגשת המרחב הציבורי שבאחזקתה, ולבקרה ופיקוח על ההנגשה שמספקים גופים ציבוריים שפועלים בתחומה. רשויות מקומיות וגופים ציבוריים (דהיינו יישובים קטנים שאינם רשות מקומית עצמאית, מוסדות חינוך ותרבות, רשויות הספורט, מעסיקים גדולים, חברות הבת שמקושרות לרשויות מקומיות ועוד) חייבים לפי חוק שוויון זכויות סעיף 19מב במינוי רכז נגישות מטעמם. ניתוח העיסוק מראה שהשכלה רשמית בתחום נגישות השירות מסייעת לממלא התפקיד לעמוד במוטל עליו, ומאפשרת לו למלא גם את התפקידים שמייעד המחוקק למי שאמור להוביל את יישום הוראות חקיקת הנגישות בתוכניות בינוי ופיתוח ושירות.

תגובות