השפעות כניסת גז טבעי לאזור מפרץ חיפה

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית והטכניון שמחים להזמינך לערב עיון בנושא

השפעות כניסת גז טבעי לאזור מפרץ חיפה


19 ביוני 2011, 15:30

אולם באטלר, מוסד שמואל נאמן בטכניון

מושב ראשון

מר שלמה כ"ץ, מנהל מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה נקודת המבט של המשרד להגנת הסביבה.

פרופ' גרשון גרהשפעות כניסת גז טבעי לאזור מפרץ חיפהוסמן, הפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון גז טבעי כאמצעי לקידום ייצור משולב של כוח וחום - (קוגנרציה).

גב' רונית פיסו, הקואליציה לבריאות הציבור הזדמנות גז חיבור מפרץ חיפה לתשתית הגז הטבעי. השלכות בריאותיות, סביבתיות וכלכליות.

מושב שני

פרופ' יעקב ממן, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון  - השפעת כניסת גז טבעי על איכות האוויר.

מר אריאל וורטמן, מהנדס העיר חיפה השפעות גז טבעי על העיר חיפה.


פאנל, שאלות ותשובות.

 

פרטים מלאים כאן: http://arc.asat.org.il/wp-content/uploads/2011/06/gaz.pdf

תגובות