תחרות - נמל הלסינקי דרום

תחרות בינלאומית לרעיונות פתוחים - נמל הלסינקי דרום.

מארגן: העיר של הלסינקי  - המחלקה לתכנון העיר
הגשה: חינם - ללא רישום

מועד הגשה: 30 ספטמבר 2011

זכאות

התחרות פתוחה לכולם. מומלץ למתחרים ליצור קבוצות תכנון עם הרכב מגוון של מומחים בתחומי השימוש בקרקע ואדריכלות, אדריכלות נוף, כמו גם תנועה, קהילה, בנייה, אנרגיה, טכנולוגיה ותפעול הנמל.

 

פרסים 

פרס ראשון 60,000 €
פרס שני 45,000 €
פרס שלישי 30,000 €

בנוסף יחולקו 2 מענקים בשווי 15,000 €.

 

האתגר העיצובי

משימת המתחרים היא ליצור תוכנית רעיונית מקיפה לנמל הדרומי, בה תחרות - נמל הלסינקי דרוםניתן להשתמש כבסיס לפיתוח עתידי של האזור. על המתחרים להציג חללים עירוניים ציבוריים באזור, תרשים של הבנייה האפשרית הנוספת, ואפשרויות ההשמה, וכן לשפר את תנועת הולכי הרגל ורוכבי האופניים.

אזור התחרות חייב להיות מקושר טוב יותר למרכז העיר. המתחרים חייבים לבחון כיצד השטח המשמש לפעילות הנמל יכול להיות יעיל יותר. המשתתפים חייבים להכניס לשיקוליהם את הנוף העירוני והערכים התרבותיים היסטוריים של האזור, כמו גם המראה לים.

יש להוציא מההגשה כל סימון לגבי זהותו של המתחרה.

 

מידע מלא ניתן למצוא באתר התחרות.

תגובות