הבוגרים החדשים מציגים

נועם דביר מציג ב"הארץ" השוואה של תערוכות הגמר של המחלקות לעיצוב פנים ומשתמש בתערוכות הבוגרים לעיצוב פנים לבדיקת הכיוון אליו הולך המקצוע.

 

"אף שתוכנית הלימודים של המחלקות נמצאת בפיקוח המועצה להשכלה גבוהה" הוא כותב, "נדמה כי ראשי המחלקות מתקשים להסכים בינם לבין עצמם בנוגע לדמות הבוגר שהם רוצים." ... "שלוש תערוכות הבוגרים מציגות גישה פלורליסטית כלפי לימודי העיצוב אולם בחלק מהעבודות ניכרת נסיגה משמעותית בכישורים המסורתיים של מעצב הפנים ובהתמצאות בתכנים בסיסיים כמו הנדסת אנוש או פרטי בניין."

 

לדעתו של נועם את התערוכה המגובשת ביותר הציגו השנה בוגרי המחלקה במכון הטכנולוגי בחולון אולם האמירה הכללית של העבודות אינה חדשנית או ביקורתית דיה, ומחלקן אף עולה ניחוח מעייף של שמרנות. לעומתה שנקר אולי הייתה חדשנית יותר אבל הפרוייקטים לא באמת עסקו בעיצוב פנים אלא בתכנון מיצבים אדריכליים.

 

בתי הספר לעיצוב פנים נחשבים עדיין אחים חורגים של הבוגרים החדשים מציגיםבתי הספר לאדריכלות. בשונה מאדריכלות אין הכרה במקצוע הזה כמקצוע רשמי על ידי החוק ומשרד התעשייה והדבר פוגע בבוגרים ובכיוון הלימודים. למרות שנעשית עבודה בנושא, לא ידוע מתי ואם בכלל יהפוך המקצוע למוכר ומוגדר ועד אז נאלצים הבוגרים להתחרות במאות מעצבים חסרי תואר אקדמי, דבר שמקטין את יכולתם להתמקח על שכר ולהוביל צוותי תכנון.

 

* התמונה - יעל טולדנו, המכון הטכנולוגי בחולון. כפר נופש מדברי המבוסס על אשקוביות בטון (הדמייה)

תגובות