תערוכת סטודנטים 2012 - קול קורא להגשת עבודות

זהזהזה, הגלריה לאדריכלות מפרסמת קול קורא להגשת עבודות סטודנטים לקראת תערוכת עבודות לשנת 2012. התערוכה תציג מבחר עבודות סטודנטים, אשר נוצרו במסגרת שיעורי סטודיו במהלך שנת הלימודים החולפת במוסדות האקדמיים בישראל ללימודי אדריכלות ועיצוב הסביבה. מטרת התערוכה לשמש במה לעבודות הנוצרות במסגרת השנה האקדמית ואשר לרוב אינן זוכות לחשיפה רחבה, תוך יצירת מבט לחתך (לא מחייב) של העשייה האקדמית והלימודית של דורות העתיד של האדריכלים והמתכננים בישראל.

בתערוכה תוצגנה 8-10 עבודות, אשר תבחרנה על ידי צוות הגלריה ממגוון העבודות אשר תוגשנה לתחרות. העבודות השונות הן כולן עבודות סטודיו מאת סטודנטים, אשר נוצרו במהלך השנים א-ד' במסגרת לימודי האדריכלות והתכנון (שנים א'-ג' למסלולי לימוד בני ארבע שנים). עבודות אלה, הזוכות לרוב לתשומת לב וחשיפה מועטות מחוץ למוסדות האקדמיים עצמן, משקפות במידה רבה את הלכי הרוח וכיווני דורות העתיד אשר ישפיעו על פניה של הסביבה הבנויה בישראל.

התערוכה מתקיימת זו השנה השניה, והיא יוזמה של זהזהזה גלריה לאדריכלות. התערוכה תוצג למשך תקופה של 4 שבועות בגלריה לאדריכלות בנמל תל אביב.

הגשת עבודות לתערוכה

הגשת עבודות למועמדות לתערוכה פתוחה לכל סטודנט/ית הלומדים במסגרות לימוד העוסקות בתחומי עיצוב הסביבה, כולל אדריכלות, אדריכלות נוף, תכנון אורבאני ועיצוב פנים.
ניתן להגיש פרויקטים מחוגי סטודיו בכל אחת משנות הלימוד (קרי משנה א' ואילך) ואשר נוצרו במהלך בשנת הלימודים החולפת (2011-2012) בלבד. לא ניתן להגיש עבודות אשר נוצרות במסגרת עבודות גמר.
כל משתתף רשאי להגיש לתערוכה יותר מפרויקט אחד. 

מועדי הגשה

ניתן להגיש מועמדות להשתתפות בתערוכה בשני מועדים:
עבודות מסמסטר א' מועד אחרון להגשה יום ב', 16 אפריל 2012
עבודות מסמסטר ב' מועד אחרון להגשה יום ב', 13 אוגוסט 2012 

למידע נוסף ולהרשמה: http://bit.ly/ze0om6

*התרשים הינו חלק מהגשת פרויקט [rising] של גרגורי סבטלקוב, אשתערוכת סטודנטים 2012 -  קול קורא להגשת עבודותר הוצג במסגרת התערוכה סטודנטים2011.

תגובות