כנס סח'נין-לחדשנות תכנונית

ימים רביעי - חמישי, 2 - 3 מאי 2012

מרכז פיס קהילתי סח'נין

כנס סח'נין-לחדשנות תכנונית, פיתוח כלכלי במגזר הערבי

אירועי הקיץ האחרון והמלצות ועדת טרכטנברג רק הדגישו את הצורך לפיתוח כלכלי מואץ ומושכל בישובים הערבים, ושילוב יותר תושבים ערביים במעגלי העבודה. אתגר הפיתוח הכלכלי מונח לפתחם של משרדי הממשלה מצד אחד, אך גם לפתחן של הרשויות המקומיות, הערביות והיהודיות הסמוכות מצד שני.


בכנס יערכו דיונים במספר נושאים עקרוניים, הקשורים בפיתוח הכלכלי של המגזר הערבי: פיתוח אזורי תעשיה משותפים, פיתוח תיירות חקלאית אקולוגית, מקומה של הרשות המקומית בפיתוח כלכלי ודיון נוסף יערך בנושא פתרונות דיור ואופציות הבניה הרוויה בישובים הערביים, כחלק מפתרון מצוקות כלכליות של הצעירים.

מטרות הכנס

העלאת המודעות לסוגיות הייחודיות של ישובים ערבים בישראל, ויצירת כלים לתכנון ופיתוח עירוני ערבי משגשג, המותאם לצרכי וחיי התושבים.
הגדלת המודעות בקרב אנשי הקהילה המקצועית, בקרב מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה ורשויות התכנון הממשלתיות, ברשויות המקומיות ובקרב הציבור הרחב לחשיבות של עירוניות טובה בישובים ערבים ולחשיבות של ראיה תכנונית אינטגרטיבית באזור כגליל.
יצירת דיאלוג מקצועי בין אנשי מקצוע יהודים וערבים ובין אנשים ממרכז הארץ לאלה שיושבים בפריפריה, ולהביא לשינויים של ממש בתכנון משותף אזורי בגליל, ערבי-כנס סח'נין-לחדשנות תכנוניתיהודי.
יצירת שותפות בין העיר סח'נין לבין ישובים שכנים, עמותות מקומיות, ותושבים בפעילויות ואירועים שעניינם התפתחות יישוב עירוני ערבי ותכנון אזורי משולב.

תוכנית הכנס

הכנס יתקיים לאורך יומיים מלאים, כולל פעילויות בערב, בימים רביעי/חמישי 2-3.5.2012, במרכז הקהילתי של העיר סח'נין .
הכנס מבוסס, בעיקרו, על סדנאות עבודה, הפתוחות לקהל הרחב, לאנשי מקצוע ומקבלי החלטות. בסדנאות תגובשנה המלצות ויכתבו דפי עמדה. באי הכנס יתחלקו לסדנאות השונות, ידונו ויחליטו על המלצותיהם. להלן נושאי הסדנאות (יתכנו שינויים במנחים) :
 
1. תיירות חקלאית- כמנוף לפיתוח כלכלי משותף - בהנחיית ד"ר חוסיין טרביה, ד"ר נגה קולינס-קריינר ואילן בן יוסף
2. בנייה רוויה- אתגר העיור ביישובים הערביים - בהנחיית אדר' משה אדם, פרופ' ראסם חמאיסי, אינג' סולימאן עותמאן.
3. פיתוח אזורי תעשייה מרחביים - בהנחיית ד"ר נילי שחורי, ראג'ח באדראן
4. הרשות המקומית כמחוללת שינוי כלכלי - בהנחיית רן חקלאי ואמין פארס
 
בנוסף, יהיו בכנס מספר הרצאות הקשורות לנושא המרכזי ולסדנאות, וייערכו סיורים בעיר סח'נין ובאזור.

פרטים נוספים והרשמה - באתר עמותת שכנים.

תגובות