תחרות לתכנון קרית חינוך רמת אפעל

עירית רמת גן ועמותת האדריכלים בישראל מכריזים בזה על

תחרות פומבית לתכנון קרית חינוך רמת אפעל

בין האדריכלים הרשומים ורשויים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ומזמינים אותם להגיש הצעותיהם.

חבר השופטים

אדריכל עמי שנער - יו"רמר צבי בר, ראש העיר - שופט
אדריכל חיים כהן, מהנדס העיר - שופט
מר משה בודאגה, ראש מנהל חינוך - שופט
תחרות לתכנון קרית חינוך רמת אפעלאדריכל סרג'יו לרמן, אדריכל העיר - שופט
אדריכל דוד זרחי - שופט
אדריכל אלי מאיוס - שופט
אדריכל אריה גונן - מזכיר חבר השופטים

פרסים

מקום ראשון - 80 אלף שקל.
מקום שני - 50 אלף שקל.
מקום שלישי - 20 אלף שקל
שני ציונים לשבח - 10,000 שקל.

ביום שלישי, 31 יולי 2012, בשעה 16:00 יתקיים מפגש ליד אתר התחרות. המפגש יערך בסמינר רמת אפעל.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 31 אוקטובר 2012, עד השעה 16:00.

ניתן לרכוש את תנאי התחרות בבית האדריכל ביפו, רחוב המגדלור 15 יפו, טלפון 03-5188234. החומר ישלח לרוכשים במייל תמורת 300 ש"ח לחברי העמותה או 600 ש"ח לאחרים.

תגובות