חוזי תכנון וזכויות יוצרים | ערב עיון

יום שני, 22 אוקטובר 2012, 17:30 – 20:00    

בית האדריכל, רחוב המגדלור 15, יפו

ערב עיון בנושא חוזי תכנון וזכויות יוצרים

עמותת אדריכלים מזמינה בזה לערב עיון בנושא חוזי תכנון וזכויות יוצרים.

הנושאים לערב עיון העיון:

היבטים פרקטיים בחוזי תכנון

עו"ד גיא יקותיאל, משרד פרידמן, יקותיאל, אינגביר – עורכי דין

בהרצאה נסקור נקודות מהותיות בחוזי תכנון, ונעמוד על הקשיים המתעוררים בהתקשרות של אדריכלים עם לקוחותיהם השונים. כן נסקור פתרונות ומנגנונים אפשריים. המשתתפים יקבלו טיוטת חוזה ויינתן זמן לשאלות חופשיות מחיי המעשה. 

זכויות יוצרים אצל אדריכלים

עו"ד עמיר פרידמן, משרד פרידמן, יקותיאל, אינגביר – עורכי דין

ההרצאה תכלול סקירה של דיני הקניין הרוחני והתמזגותם והשלכותיהם על מקצוע האדריכלות, לרבות יישום דיני זכויות היוצרים, דיני המדגמים ודיני המוניטין וסימני המסחר בתחום זה. במסגרת ההרצאה יוצגו יחסי הגומלין בין הזכות הכלכלית לבין הזכות המוסרית הנכללות בגדר זכות היוצרים, תוך הצגה של מקרים הרלוונטייםחוזי תכנון וזכויות יוצרים | ערב עיון למקצוע האדריכלות. 

 

מנחה  הערב: אדריכל אריה שילה.        

לוח זמנים

17:30 – כיבוד קל,התכנסות והרשמה

17:45 - דברי פתיחה והצגת הנושאים, אריה שילה

18:00 - הרצאה בנושא היבטים פרקטיים חוזי תכנון, עו"ד גיא יקותיאל

18:45 - הרצאה בנושא זכויות יוצרים אצל אדריכלים, עו"ד עמיר פרידמן

19:30 - שאלות ותשובות

20:00 - זמן סיום משוער

 

עלות לחברי עמותה צעירים - 20 ₪, חברי עמותה אחרים - 35₪, אחרים - 55 ₪.

מספר המקומות מוגבל, להרשמה עברו לדף זה.

תגובות