תחרות פתוחה לתכנון מרכז טיפולי בבאר שבע

תחרות תכנון פתוחה לתכנונו של מרכז יום טיפולי בעיר באר שבע נפתחה היום (4 נובמבר 2012). התחרות הינה תחרות דו-שלבית פתוחה, ובסיומה תיבחר הצעה זוכה אחת אשר מתכנניה יוזמנו להתקשר עם עיריית באר שבע לתכנון המרכז. התחרות נערכת עבור עיריית באר שבע וקרן של"ם, ומנוהלת ע"י זהזהזה גלריה לאדריכלות.

מטרת התחרות

תכנון מרכז יום טיפולי חדש בעיר באר-שבע, המיועד לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.

מרכז היום הטיפולי

מרכז היום הטיפולי החדש ימוקם בשכונה י"א בעיר באר-שבע, ומתוכנן עם השלמתו להעניק שירותים ל- 80 בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.

המרכז ייבנה בשלושה שלבים עיקריים כמפורט בפרוגראמה. שלב הבניה הראשון יכלול את פיתוח והתאמת המגרש המיועד ובנית מרכז בגודל של כ- 700 מ"ר המיועד ל- 32 חניכים. תקציב הבניה המשוער הינו 8.6 מיליון ש"ח (מתוכם כ- 3 מיליון ש"ח לפיתוח סביבתי). שלבי הבניה השני והשלישי כוללים הרחבות של כ- 830 מ"ר.

מבנה התחרות

התחרות הינה תחרות דו-שלבית, פתוחה ובינלאומית.

שלב א' הינו אנונימי, וההשתתפות בו פתוחה לכל משתתף ללא מגבלה. ההשתתפות פתוחה ליחידים או לקבוצות. בסיומו של שלב זה תבחרנה שלוש הצעות אשר תתקדמנה לשלב ב'.

בשלב ב' יתבקשו המשתתפים לפתח את הצעותיהן, אשר תוצגנה בפני חבר השופטים. בסיומו של שלב זה תיבחר הצעה אחת אשר מציעיה יוזמנו להשלים את תכנונו של המבנה.

משתתפים

בשלב א' התחרות פתוחה לכל משתתפים, יחידים או קבוצות, ללא מגבלה. בשלב ב' יתבקשו המשתתפים להציג את יכולתם לעמוד בדרישות ותנאי התכנון (בשלב זה תתאפשר הרחבת צוות התכנון לעמוד בדרישה זו כמפורט בתקנון).

לוחות זמנתחרות פתוחה לתכנון מרכז טיפולי בבאר שבעים

שלב א' יחל ב- 4/11/2012. מועד ההגשה הסופי הינו 3/2/2013. מועד הכרזת הזוכים הינו 17/2/2013.

שלב ב' יתחיל עם סיום שלב א'. מועד הכרזת הזוכה הינו 26/5/2013.

דמי השתתפות

דמי ההשתתפות הינם 600-350 ש"ח. לסטודנטים ולאדריכלים צעירים (מתחת לגיל 35) דמי השתתפות מופחתים.

פרסים

למתכנני שלוש ההצעות הזוכות בשלב א' יוענקו 25,000 ש"ח (+ מע"מ).

מתכנני ההצעה הזוכה בשלב ב' יוזמנו להתקשר עם עיריית באר-שבע לתכנונו של מבנה מרכז היום.

ועדת שיפוט

ועדת השיפוט מונה 11 חברים, מתוכן 4 נציגי עיריית באר-שבע, 3 נציגי המוסדות המעורבים בתכנון והקמת מרכז היום הטיפולי, 1 נציגת המשפחות, 3 אדריכלים ומעצבים בלתי-תלויים.

תערוכות

התחרות תלווה בשתי תערוכות בהן תוצגנה ההצעות המוגשות לתחרות, וכן ההצעות הזוכות. התערוכות תערכנה בבאר-שבע ובזהזהזה גלריה לאדריכלות בנמל תל אביב.

הגופים המזמינים

התחרות נערכת בשמן של עיריית באר-שבע וקרן של"ם.

התחרות מנוהלת ע"י זהזהזה גלריה לאדריכלות.

יצירת קשר

לפניות ושאלות יש ליצור קשר עם זהזהזה גלריה לאדריכלות.

03-5444261 [email protected]

להרשמה והורדת מסמכי התחרות

http://zearchitecture.com/call.php?ID=5

 

תגובות