דנה ליר אלעני ליר אדריכלים

אדריכלית רשויה בוגרת אוניברסיטת תל אביב של בנייני משרדים, בנייני מגורים, בנייני תעשיה.
מומחית בחוקי התכנון והבניה, תכנון עירוני, היתרים, שימור, ייעוץ כלכלי לפרויקטים, תוכניות עבודה ובנייה.
אדריכלית עמיתה בליר אדריכלים.

למשרד, ידע וניסיון בינלאומי בתחומי האדריכלות, העיצוב ותכנון מבוסס טכנולוגיה, משולב בניסיון של עשרים שנה בישראל.
עבודת המשרד כוללת בניית פרוגרמות, ניתוח כלכלי של חלופות תכנוניות, בניית לוחות זמנים לתכנון ושירותי ניהול מיוחדים.