תחרות הספרייה הלאומית מתגלגלת לבית המשפט

עם כניסת הפרשה לבתי המשפט בבקשה לצו מניעה, סוקרת מירב מורן בכתבתה בגלובס את התחרויות האדריכליות בהן הייתה מעורבת קרן רוטשילד ויד הנדיב בארץ. מהתחרות לבניית הכנסת, דרך התחרות על בית המשפט העליון וכעת בספרייה הלאומית, נראה שאנשי הברון ממשיכים קו אחד של מחשבה.

כזכור לכולם הסאגה של התחרות הזו נמשכת כבר שנה ולא הסתיימה עם בחירת האדריכל הזוכה רפי סגל... שהודח ללא הסברים מספקים. חוסר השקיפות של המתנהל ביד הנדיב במיוחד בתחרויות ציבוריות הוא דבר מתמשך והכתבה הזו מתחרות הספרייה הלאומית מתגלגלת לבית המשפטהווה חומר מדהים לקריאה.
האדריכל דן איתן שמתייחס בכתבה גם לתחרות על בניין הכנסת ובית המשפט העליון אומר "מי שהרגישו אדונים פעם, לא יפסיקו להרגיש אדונים (...) האבולוציה ההפוכה של התכנון בישראל, שבמקום להתקדם הולך אחורה: בכנסת האדריכלים נתנו את הטון והשפיעו על התוצאות כנגד דעת המממן והמזמין. בתחרות השנייה, העליון, התקוממו האדריכלים על תנאים לא הוגנים, והצליחו לבטל סעיף מקומם אחד. בתחרות השלישית, הספרייה, עמותת האדריכלים התיישרה עם תכתיבי הקרן, והתוצאה היא מה שאנחנו עדים לו היום. החלטה פה אחד של שופטים בסדר גודל בינלאומי, שעלתה על כל ההצעות האחרות עד כדי כך שהיה קשה לבחור את המקום השני והשלישי, הצעה שהפתיעה את כולם - נדחית, וטעמי הדחייה מעורפלים".

שוב - כתבה מומלצת מאד, לקרוא ולבכות.

תגובות