האם יש יותר מדי גינות ציבוריות?

"האם באמת יש מספיק גינות ושטחים ירוקים? ואולי יש יותר מדי מהן, על חשבון דברים אחרים?" לשאלות אלה מתייחסת ד"ר תמר טרופ בכתבה בגלובס וסוקרת את התחום יחסית למצב במדינות אחרות בעולם. מול הקביעות שלה שאין מספיק גינות, מתייצב ד"ר יודן רופא.

טרופ: "ההקצאה הקיימת מתייחסת בעיקר לפרמטרים כמותיים, מקסימום 10 מ"ר לנפש בקנה מידה עירוני, אבל רוב הרשויות לא עומדות אפילו בהקצאה המינימלית הזו. ביחס לעולם זה נמוך מאוד, אפילו בהשוואה למדינות צפופות מסוגן של הולנד, איטליה ובריטניה... צריך להעלות את ההקצאה לנפש, ולעשות הבחנה בין צרכים של אוכלוסיות שונות, ושל אזורים שונים בארץ מבחינה אקלימית וטופוגרפית. אין דין ישוב הררי כמו חיפה או ירושלים כדין נתניה או תל אביב".


יודן: ""הבעיה היא לא כמות השטחים הפתוחים, אלא איכותם. השטחים הציבוריים הפתוחים לא נמצאים במקומות שבהם סביר להניח שאנשים נמצאים, אלא במקומות שצריך אליהם באופן מיוחד, ולרובנו אין זמן לכך. כתוצאה מכך, הם לא בשימוש, וכיוון שהם רבים מדי הם מכבידים על היכולת הכלכלית של הרשות המקומית לטפח אותם, ולכן הם מוזנחים והתוצאה היא בזבוז של שטח".

__img__

לכתבה המלאה בגלובס.

האם יש יותר מדי גינות ציבוריות?

תגובות