תחרות פומבית לתכנון שער כניסה הר הרצל

ההסתדרות הציונית העולמית בשיתוף עמותת אדריכלים מכריזים בזה על

תחרות פומבית לתכנון מתחם הכניסה להר הרצל בירושלים

אדריכלים ואו אדריכלי נוף רשויים מוזמנים להגיש הצעותיהם.
במקביל, ינוהל מסלול תחרות נפרד לסטודנטים לאדריכלות או לאדריכלות נוף.

לוח זמנים

ביום ד בתאריך 1.5.2013 בשעה 17:00 יתקיים סיור באתר. המפגש יערך בכניסה  להר הרצל בירושלים.

המועד האחרון למסירת ההצעות הוא יום ב תאריך  2.9.2013  עד השעה 16:00.


פרסים

במסלול האדריכלים :

פרס ראשון: 100,000 ש"ח

פרס שני: 40,000 ש"ח

פרס שלישי: 20,000 ש"ח


במסלול הסטודנטים: 22,000 ש"ח

__img__

מסמכי התחרות

ניתן לרכוש את מסמכי התחרות בבית האדריכל, רחוב מגדלור 15 יפו, החל מיום א' ה 21.4.13
במייל [email protected] , פקס 03-5188235, טלפון 03-5188234 

עלות: 200 ₪ לחברי עמותה או 400 ₪ לאחרים.
סטודנטים חברי עמותה 100 ₪, לתחרות פומבית לתכנון שער כניסה הר הרצלעמותה 200 ש"ח.

תגובות