קול קורא - מגדלים כאיכות אורבאנית

תערוכה: מגדלים כאיכות אורבאנית בתל אביב ובישראל


עמותת האדריכלים בישראל פונה בזאת לציבור אדריכלי ישראל לשלוח עבודות לועדת האוצרים של תערוכת "מגדלים כאיכות אורבאנית" לצורך הצגתם בתערוכה בישראל ובמדינות אחרות בעולם.

 

התערוכה בשיתוף עיריית תל-אביב – יפו, ארגון האדריכלים הבינלאומי, ה- UIA וארגון ISRAEL-CTBUH תוצג בערים שונות בתיאום עם הנהלות ארגוני האדריכלים ועיריות במדינות השונות.

 

טקס הפתיחה הראשון של התערוכה יתנהל במקביל בישראל ובסופיה, בירת בולגריה, בחודש ספטמבר 2013.

 

אדריכלים/ות המעוניינים להשתתף בתערוכה מתבקשים להעביר לאוצרי התערוכה עד ליום 24.6.13 את עבודותיהם בתחום המגדלים, המציגות את המגדל כפתרון אורבאני איכותי למגורים, לתעסוקה ומסחר ולמבני ציבור.

__img__

המעוניינים מתבקשים להעביר עד ליום 24.6.13 למייל [email protected] מצגת הכוללת שלושה מסכים בלבד המתארת כל מגדל שברצונם להציג בתערוכה.

 

ועדת האוצרים של התערוכה תודיע בשבוע הראשון של חודש יולי לאדריכלי/ות שעבודותיהם נבחרו לתערוכה. חומר סופי לתערוכה יוגש עד ליום 20.7.13.

 

התערוכה תוצג במדיה מגנטית במולטי מסכים בפוסטר ובקטלוג נייר.

 


בכבוד רב,

קול קורא - מגדלים כאיכות אורבאניתת האוצרים

אדר' גבריאלה נוסבאום

אדר' גיל שנהב

אדר' יצחק ליפובצקי - מרכז


תגובות