תחרות איגוד המתכננים בישראל

תחרות ארגון המתכננים בישראל לעבודות סטודנטים מצטיינות לעבודות תכנון עירוני ואזורי שנערכו בשנים 2014-2015.
סך כל הפרסים 10,000 ₪.
 מסלול א' – עבודות תזה לתואר שני ולתואר שלישי.
מסלול ב' – פרויקט תכנוני - יחידני או קבוצתי, גם למסיימי תואר ראשון.
הפרסים יוענקו בכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל.העבודתחרות איגוד המתכננים בישראלות הזוכות תוצגנה בתערוכה שתתקיים במהלך הכנס.
את העבודות המוצעות לפרס יש לשלוח בדואר עד לתאריך 30 בנובמבר 2015. אל: יו"ר איגוד המתכננים, עדנה לרמן, לרמן אדירכלים ומתכנני ערים, רח' יגאל אלון 120, תל-אביב, 67443.
דוא"ל: [email protected]
יש לצרף המלצה של המנחה לכל עבודה או פרויקט.
הפרויקטים התכנוניים יוגשו בצורת חוברת המלווה בקובץ דיגיטלי, או בקובץ דיגיטלי, הכולל חומר כתוב ותשריטים. עבודות מחקר יושגו באופן דיגיטלי וגם בעותק מודפס.
ועדת שיפוט שתמונה על ידי איגוד המתכננים תיבחר בעבודות הזוכות.

תגובות