בחירות 2016 באיגוד המהנדסים - עדכון

בין התאריכים 18-23 בספטמבר 2016 יתקיימו באיגוד בחירות ליו"ר האיגוד ולוועד התאים המקצועיים.

בהתאם ללוח הזמנים של מערך הבחירות מתכבדת מזכירות האיגוד לעדכן את החברים בפרטים הבאים:
 
תם שלב הערעורים על פנקסי הבוחרים והם הוגשו לוועדת הבחירות.
וועדת בחירות תאשר עדכונים רק במקרים חריגים. נכון להיום עומד מספר בעלי זכות הבחירה על 2,326 חברים (לא כולל סטודנטים וחברים נלווים או נספחים).
 

מספר המועמדים לבחירות:

נכון להיום- 1.8.2016 מתמודדים בבחירות 45 מועמדים מתוכם 44 מועמדים לנציגות ועד התאים המקצועיים לפי החלוקה הבאה:
 
3 מועמדים לתא בטיחות אש
2 מועמדים לתא ביצוע
2 מועמדים לתא גיאוטכניקה
1 מועמדים לתא חומרים
5 מועמדים לתא כבישים
1 מועמד לתא מים וביוב
1 מועמד לתא מנהור
15 מועמדים לתא ניהול פרויקטים
1 מועמד לתא סיסמי
10 מועמדים לתא קונסטרוקציה ( מבנים )
1 מועמד לתא קיימות ובנייה ירוקה  
2 מועמדים לתא תנועה ותחבורה
 
מועמד אחד לתפקיד יושב ראש האיגוד .
 
הערה: ההתייחסות בלשון ההודעה היא לזכרבחירות 2016 באיגוד המהנדסים - עדכון/נקבה כאחד.
 
בנוסף הגישו 6 חברי איגוד את מועמדותם לכהן כחברי ועדת ביקורת – אישור מועמדותם יובא בפני האסיפה הכללית לאחר הבחירות.
 
החל מיום חמישי 11 באוגוסט 2016, יוכלו חברי האיגוד להתרשם ממצע הבחירות של כל אחד מהמועמדים באתר האיגוד. הודעה נפרדת ומיוחדת תשלח לכולם.
 
ההצבעה:


במהלך שבוע הבחירות יוכל כל חבר להיכנס לאתר ההצבעה באתר האיגוד, להזין את מספר תעודת הזהות ואת מספר הטלפון הנייד (כפי שרשומים בפנקסי הבוחרים ברשומות האיגוד), מערכת ההצבעה תשלח באופן אוטומטי למכשיר הטלפון הנייד את הסיסמא והוא יוכל להיכנס לעמודי ההצבעה ולממש את זכותו להצביע באופן ישיר ליו"ר האיגוד ולנציגות ועד התא המקצועי שאליו הוא משתייך.
 
בהתאם לגודל התא יקבע מספר הנציגים בוועד התא, כאשר המספר המקסימלי של חברי ועד האיגוד הוא 23 חברים, לא כולל יו"ר האיגוד.

ההצבעה היא חשאית וחד פעמית.
 
לרשות הבוחרים יעמוד שרות מענה אנושי שיסייע לבוחרים במקרה של שאלה או תקלה.
  
אנו מאחלים בהצלחה לכל המתמודדים ובהצלחה לכל הבוחרים.
 
במקרה של שאלות, אנא פנו למזכירות האיגוד 03-7524075 או במייל[email protected]
 
                                                                 טופס הגשת מועמדות
המידע באדיבות אתר איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל

תגובות